Montessori ile okul öncesi uygulamanın farkı nedir?

Montessori ile okul öncesi uygulamanın farkı nedir?

Montessori eğitimi, klasik okul öncesi eğitimine alternatif bir yaklaşımdır. Montessori yaklaşımı, çocukların öğrenme ve gelişimlerini kendi başlarına keşfetmelerine, özgür iradelerini kullanmalarına, kendi kendilerine düşünmelerine ve problem çözmelerine olanak tanıyan bir çevre yaratmaya odaklanır.

Bu yaklaşımda, çocuklar sınıflarda bir arada bulunurlar, ancak her biri kendi öğrenme hızına ve ilgi alanına göre çalışır. Sınıflar, Montessori materyalleri olarak bilinen özel malzemeler ile donatılmıştır ve çocuklar bu materyalleri kullanarak kendi öğrenme süreçlerini yönlendirebilirler. Klasik okul öncesi eğitiminde ise, çocukların öğrenme süreçleri daha çok öğretmen tarafından yönlendirilir ve yapılandırılır. Öğretmenler, çocuklara belirli bir müfredat çerçevesinde öğretim yaparlar ve öğrenmeyi belirli bir yönteme göre yönetirler.

Montessori yaklaşımında, öğretmenler çocukların öğrenme sürecini takip ederler ve onlara rehberlik ederler. Ancak, öğrencilerin öğrenme sürecini tamamen yönetme sorumluluğu öğrencilere aittir.

Montessori eğitim sistemi, doğumdan 18 yaşına kadar olan bütün çocuklar için uygulanabilir. Ancak Montessori eğitim sistemi genellikle 3 ila 6 yaş aralığındaki çocuklar için en uygun sistem olarak kabul edilir. Bu yaş aralığı, çocukların öğrenme süreçlerindeki en kritik dönemlerden biridir ve Montessori eğitim sistemi, bu dönemde çocukların özgürce keşfetmelerine ve öğrenmelerine olanak tanıyan bir ortam yaratır. Özetle, Montessori yaklaşımı, çocukların öğrenme ve gelişimlerini kendi başlarına keşfetmelerine olanak tanıyan bir yaklaşımken, klasik okul öncesi eğitimi daha çok öğretmen tarafından yapılandırılmış bir öğrenme süreci sunar.
 

"Okul öncesi eğitimin asıl amacı çocuğun doğal öğrenme tutkusunu canlandırmak olmalıdır."

Maria Montessori